Jacek Mączyński

Afiliacje

Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Produkcji - Zakład Badań i Rozwoju Produkcji (od: 2003-10-01 do: 2008-08-31)
Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania - Zakład Zarządzania Innowacjami (od: 2008-09-01 do: 2017-02-28)
Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania - Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (K2) (od: 2017-03-01)

linia pozioma
 

Wykaz publikacji

 

Rozdziały w książkach recenzowanych (monografiach naukowych)

1. Mączyński J., Żuber R.: The transfer of technology – the term, its meaning, forms and participants, sources, barriers, and elements of a successful implementation. [in:] Technology transfer : selected concepts of solutions. Żuber R. (ed.), Difin, Warsaw 2009, s. 9-46, ISBN 978-83-7641-117-0

2. Mączyński J.: Possibilities of using the World Wide Web services for the transfer of technology. [in:] Technology transfer : selected concepts of solutions. Żuber R. (ed.), Difin, Warsaw 2009, s. 86-196, ISBN 978-83-7641-117-0

3. Mączyński J.: Transfer technologii a gospodarka. [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku. Baczko T. (red.), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005, s. 127-129, ISBN 83-923383-0-8
Dokument do pobrnaia w formacie PDF Pełen tekst publikacji w repozytorium CeON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5118
Dokument do pobrnaia w formacie PDF Pełen tekst publikacji w INE PAN: http://www.inepan.waw.pl/pliki/siec_naukowa/Raport2005.pdf

4. Żuber R., Mączyński J.: Modelowy system marketingu w procesie transferu technologii. [w:] Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji : praca zbiorowa. Krupa T. (red.), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 135-144, ISBN 83-204-2666-9

5. Żuber R., Mączyński J.: Transfer technologii i wyników prac badawczo-rozwojowych – zagadnienia praktyczne. [w:] Aktualne problemy w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Krupa T., Siudak M. (red.), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000, s. 243-252, ISBN 83-204-2543-3

6. Mączyński J.: Zarządzanie i marketing transferu innowacji. [w:] Doświadczenia transferu i wdrażania innowacji. Żuber R. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, s. 160-167, ISBN 83-7207-172-1
Dokument do pobrnaia w formacie PDF Pełen tekst publikacji w repozytorium CeON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5327

 

Artykuły w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych

1. Żuber R., Mączyński J.: The marketing system as a management form of the research and development results (transfer of technology). [in:] Proceedings of the IInd International Conference on Advances in Production Engineering - APE'2001. Dąbrowski L. (ed.), vol. 1, Oficyna Wydawnicza PW, Warsaw 2001, s. 77-82
Dokument do pobrnaia w formacie PDF Pełen tekst publikacji w repozytorium CeON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5411

 
linia pozioma

Prowadzone zajęcia

Projekty badawcze

linia pozioma

Kierunki zainteresowań naukowych

  • transfer technologii, połączenie nauka-gospodarka, zarządzanie innowacjami, B+R, ochrona własności intelektualnej
linia pozioma

Konferencje i seminaria

linia pozioma

Seminaria Naukowe WZ PW

linia pozioma

Aktywności

  • Elektor w wyborach Senatu PW w kadencji 2016-2020 - zebranie wyborcze kolegium elektorów do wyboru Senatu PW w dniu 28 kwietnia 2016 r.
  • Elektor w wyborach Rektora PW w kadencji 2016-2020 - zebranie wyborcze kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów w dniu 16 marca 2016 r.
  • Członek Rady Wydziału Zarządzania PW w kadencji 2013-2016
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Dydaktycznej 2008-2012 i 2012-2016
  • Koordynator Bazy Dyplomowania w Zakładzie Zarządzania Innowacjami od roku akademickiego 2015/16
linia pozioma

Osiągnięcia

linia pozioma

Szkolenia

  • Szkolenie "EMIS Emerging Markets Information Service" obsługa Bazy EMIS - Wydział Zarządzania PW ul. Narbutta 85, Sala Rady Wydziału, 5.12.2016, Warszawa
  • Szkolenie "Microsoft Office 2013 w praktyce" obsługa MS PowerPoint - Dział ds. Szkoleń Politechniki Warszawskiej, 21-23.06.2016, Warszawa
linia pozioma

Profile w portalach naukowych

linia pozioma

Licencja: Creative Commons BY-NC-SA 3.0 PL