Jacek Mączyński

Afiliacje

Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Produkcji - Zakład Badań i Rozwoju Produkcji (od: 2002-10-01 do: 2008-08-31)
Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania - Zakład Zarządzania Innowacjami (od: 2008-09-01 do: 2017-02-28)
Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania - Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (K2) (od: 2017-03-01)

linia pozioma
 

Wykaz publikacji

 

Rozdziały w książkach recenzowanych (monografiach naukowych)

1. Mączyński J., Żuber R.: The transfer of technology – the term, its meaning, forms and participants, sources, barriers, and elements of a successful implementation. [in:] Technology transfer : selected concepts of solutions. Żuber R. (ed.), Difin, Warsaw 2009, s. 9-46, ISBN 978-83-7641-117-0

2. Mączyński J.: Possibilities of using the World Wide Web services for the transfer of technology. [in:] Technology transfer : selected concepts of solutions. Żuber R. (ed.), Difin, Warsaw 2009, s. 86-196, ISBN 978-83-7641-117-0

3. Mączyński J.: Transfer technologii a gospodarka. [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku. Baczko T. (red.), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005, s. 127-129, ISBN 83-923383-0-8
Dokument do pobrnaia w formacie PDF Pełen tekst publikacji w repozytorium CeON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5118
Dokument do pobrnaia w formacie PDF Pełen tekst publikacji w INE PAN: http://www.inepan.waw.pl/pliki/siec_naukowa/Raport2005.pdf

4. Żuber R., Mączyński J.: Modelowy system marketingu w procesie transferu technologii. [w:] Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji : praca zbiorowa. Krupa T. (red.), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 135-144, ISBN 83-204-2666-9

5. Żuber R., Mączyński J.: Transfer technologii i wyników prac badawczo-rozwojowych – zagadnienia praktyczne. [w:] Aktualne problemy w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Krupa T., Siudak M. (red.), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000, s. 243-252, ISBN 83-204-2543-3

6. Mączyński J.: Zarządzanie i marketing transferu innowacji. [w:] Doświadczenia transferu i wdrażania innowacji. Żuber R. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, s. 160-167, ISBN 83-7207-172-1
Dokument do pobrnaia w formacie PDF Pełen tekst publikacji w repozytorium CeON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5327

 

Artykuły w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych

1. Żuber R., Mączyński J.: The marketing system as a management form of the research and development results (transfer of technology). [in:] Proceedings of the IInd International Conference on Advances in Production Engineering - APE'2001. Dąbrowski L. (ed.), vol. 1, Oficyna Wydawnicza PW, Warsaw 2001, s. 77-82
Dokument do pobrnaia w formacie PDF Pełen tekst publikacji w repozytorium CeON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5411

 
linia pozioma

Prowadzone zajęcia

 • Transfer Techniki i Technologii (sylabus w KRK PW)
 • Transfer i Zarządzanie Technologią (sylabus w KRK PW)
 • Ochrona Własności Intelektualnej
 • Prognozowanie Rozwoju Technologii
 • Organizacja produkcji - studia inżynierskie stacjonarne laboratorium 2017Z
 • Zarządzanie projektami i innowacjami - studia licencjackie stacjonarne ćwiczenia 2017Z
 • Zarządzanie technologiami w przedsiębiorstwach - opracowanie sylabusu 14.11.2017 - studia magisterskie stacjonarne ćwiczenia

Projekty badawcze

linia pozioma

Kierunki zainteresowań naukowych

 • transfer technologii, połączenie nauka-gospodarka, zarządzanie innowacjami, B+R, ochrona własności intelektualnej
linia pozioma

Konferencje i seminaria

 • Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat - komferencja naukowa organizator Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i TNOiK, 10.04.2018 r., Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii, Warszawa [uczestnik]
 • Plany naukowe Wydziału i ich uwarunkowania organizacyjne w roku akademickim 2017/18 - komferencja organizator Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 25-27.09.2017 r., Leśny Ośrodek Edukacyjny im. Andrzeja Zalewskiego, Jedlnia koło Radomia [uczestnik]
 • Plany naukowe Wydziału i ich uwarunkowania organizacyjne w roku akademickim 2016/17 - komferencja organizator Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 11-13.11.2016 r., Spała [uczestnik]
 • Open Access Week 2014 Biblioteka Główna PW - seminarium poświęcone zagadnieniom otwartej komunikacji naukowej, 20.10.2014 r., Mała Aula w Gmachu Głównym PW, Warszawa [uczestnik]
linia pozioma

Seminaria Naukowe WZ PW

linia pozioma

Aktywności

 • Elektor w wyborach Senatu PW w kadencji 2016-2020 - zebranie wyborcze kolegium elektorów do wyboru Senatu PW w dniu 28 kwietnia 2016 r.
 • Elektor w wyborach Rektora PW w kadencji 2016-2020 - zebranie wyborcze kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów w dniu 16 marca 2016 r.
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania PW w kadencji 2013-2016
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Dydaktycznej 2008-2012 i 2012-2016
 • Koordynator Bazy Dyplomowania w Zakładzie Zarządzania Innowacjami od roku akademickiego 2015/16
linia pozioma

Kierownik i organizator kursu dokształcającego

linia pozioma

Osiągnięcia

linia pozioma

Szkolenia i Kursy

 • Warsztat: Usprawnij swoją pracę z Office 365. Microsoft, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Warszawa 02.02.2018,
 • Szkolenie: EMIS Emerging Markets Information Service obsługa Bazy EMIS. Wydział Zarządzania PW ul. Narbutta 85, Sala Rady Wydziału, Warszawa 05.12.2016,
 • Kurs: Microsoft Office 2013 w praktyce obsługa MS PowerPoint. Dział ds. Szkoleń Politechniki Warszawskiej, Warszawa 21-23.06.2016,
 • Szkolenie:Ochrona własności intelektualnej w Polsce, UE i USA – krok po kroku do uzyskania patentu. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 14-15.04.2011,
 • Szkolenie: Strategie ochrony znaków towarowych w firmie. Fundacja JWP „Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!”. Warszawa 05.04.2011,
 • Szkolenie: Zarządzanie patentami w przedsiębiorstwie jako efektywna ochrona innowacyjnych rozwiązań. Fundacja JWP, Warszawa 01.02.2011,
 • Szkolenie: Naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej – spory sądowe. Kancelaria Rzeczników Patentowych JWP, Warszawa 09.11.2010
 • Szkolenie: Zarządzanie innowacyjnymi projektami – budowanie systemów informatycznych. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 05.12.2006
 • Szkolenie: Training course on technology management. UNIDO, ATT, OPI, ICS, Warszawie 30.11-03.12.1999
linia pozioma

Profile w portalach naukowych

linia pozioma

Licencja: Creative Commons BY-NC-SA 3.0 PL